Nieuws

Openbare hoorzitting Fortis-schikking hof Amsterdam
De eerder bekendgemaakte, verbeterde compensatieregeling van Ageas wordt op 16 maart 2018 tijdens een openbare hoorzitting besproken door het gerechtshof in Amsterdam. Het eerste voorstel werd na verweer van ConsumentenClaim afgekeurd door hetzelfde gerechtshof. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de compensatieregeling algemeen verbindend wordt verklaard. Lees meer.

De Tijd, gepubliceerd op 31 januari 2018. 

Sterk verbeterde compensatieregeling
Op 12 december 2017 heeft Ageas een sterk verbeterde compensatieregeling bekendgemaakt. Deze nieuwe regeling kwam tot stand nadat ConsumentenClaim uitgebreid verweer voerde bij het gerechtshof Amsterdam en in het gelijk werd gesteld. De nieuwe regeling kent hogere vergoedingen toe aan beleggers (Ageas stelde € 100 miljoen extra beschikbaar) en het eerdere onderscheid tussen actieve en niet-actieve claimanten is met uitzondering van een onkostenvergoeding komen te vervallen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 12 december 2017

Ageas krijgt meer tijd voor nieuwe schikking 
Het gerechtshof gaf Ageas en de belangenorganisaties tot 17 oktober 2017 de tijd om met een nieuw voorstel te komen. Helaas is het Ageas en de andere belangenorganisaties niet gelukt om op tijd met een nieuw voorstel te komen. Deze week heeft het hof de partijen daarom 8 weken langer de tijd gegeven. Ondertussen is er wel € 100 miljoen extra door Ageas vrijgemaakt om tegemoet te kunnen komen aan de belangrijkste bezwaren van het Hof. Lees hier het persbericht van Ageas.

 ConsumentenClaim, gepubliceerd op 19 oktober 2017

Hof wijst oneerlijke schikking af
Het gerechtshof heeft op 16 juni 2017 bepaald dat de door Ageas en een aantal belangenorganisaties voorgestelde compensatieregeling afgewezen dient te worden. Volgens het hof is de regeling oneerlijk doordat een deel van de beleggers een hogere vergoeding krijgt dan anderen, terwijl zij dezelfde schade hebben geleden. Ook de hoge vergoedingen die de belangenorganisatie voor zichzelf hadden bedongen worden als onredelijk bestempeld. Het hof heeft hiermee alle belangrijke argumenten die door ConsumentenClaim namens een grote groep individuele beleggers naar voren waren gebracht, overgenomen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 juni 2017

Zitting Fortis
Op vrijdag 24 maart 2017 vond de zitting inzake Fortis bij het gerechtshof in Amsterdam plaats om de huidige regeling algemeen verbindend te laten verklaren. ConsumentenClaim heeft hier verweer tegen gevoerd. De uitspraak volgt 16 juni 2017. Kijk het hier terug

VRT, gepubliceerd op 24 maart 2017

Fortis-schikking onder vuur
ConsumentenClaim heeft op 9 februari 2017 namens meer dan 1000 beleggers een verweerschrift ingediend bij het gerechtshof Amsterdam om de Fortis-schikking aan te vechten. In 2016 bereikte Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, met een aantal belangenbehartigers een akkoord over een compensatieregeling. Deze regeling, waarbij gedupeerden slechts een fractie van hun schade vergoed krijgen, dreigt binnenkort voor alle beleggers die niet in actie komen te gaan gelden. Dit komt doordat Ageas en de belangenbehartigers bij het gerechtshof Amsterdam een verzoek hebben ingediend om de regeling algemeen verbindend te verklaren. ConsumentenClaim verzet zich tegen de regeling en procedeert door voor een hogere schadevergoeding. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 9 februari 2017

Hoorzitting Fortis-schikking
Volgend jaar houdt het gerechtshof in Amsterdam een openbare hoorzitting inzake Fortis. Ageas maakte bekend dat dit dient als onderdeel van de procedure van de Fortis-schikking. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 27 september 2016

Ageas in het rood door Fortis-schikking

Als gevolg van de Fortis-schikking staat Ageas in het rood. Dit meldde de Belgische verzekeraar donderdag voorbeurs. Lees meer

Standaard.be, gepubliceerd op 19 mei 2016

Compensatieregeling Fortis ontoereikend
De compensatieregeling voor gedupeerde Fortisbeleggers is volgens ConsumentenClaim ontoereikend en onrechtvaardig. Dit zegt de massaclaimspecialist in een reactie op het door Ageas met claimstichtingen bereikte akkoord over een compensatieregeling. Zo krijgen volgens de regeling actieve claimanten 50% meer dan niet-actieve claimanten. De gemiddelde vergoeding per aandeel komt waarschijnlijk uit op ongeveer 55 cent. ConsumentenClaim vindt dit onvoldoende en strijdt verder voor een hogere en eerlijkere compensatie. Lees meer

De Tijd, gepubliceerd op 15 maart 2016

Uitspraak Brusselse rechtbank geen invloed op Fortisclaim
In een rechtszaak tegen Fortis/Ageas heeft de Brusselse rechtbank Ageas in het gelijk gesteld. Deze uitspraak heeft geen betrekking op onze Fortisclaim, omdat het in deze procedure een grote financiële holding betrof. In dit specifieke geval werd het bedrijf geacht voldoende te zijn voorgelicht. Lees meer

Trends.be, gepubliceerd op 2 februari 2016

Huiszoeking bij bank in strafzaak tegen Fortis

De onderzoeksrechter in de strafzaak tegen Fortis heeft een huiszoeking laten uitvoeren bij de Nationale Bank van België. Hier wordt de correspondentie tussen de beurswaakhond (CBFA) en Fortis ondergebracht en deze wil de rechter doorzoeken.

De Morgen.be, gepubliceerd op 9 april 2015

Mogelijk vertraging in strafzaak
Er dreigt vertraging te ontstaan in de behandeling van de strafzaak tegen de top van Fortis. De Belgische rechter is namelijk vorige maand met pensioen gegaan. De vervanger moet zich nu inwerken in het dossier van 15.000 pagina's. Hetzelfde geldt voor de aanklager. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor de claim die wij namens onze klanten bij Ageas hebben ingediend. Lees meer

Volkskrant, gepubliceerd op 2 februari 2015

Voorbereidingen procedure Fortis/Ageas
Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor een collectieve procedure tegen Ageas. Het ziet er namelijk niet naar uit dat langs minnelijke weg een oplossing gevonden kan worden. Ten behoeve van de procedure hebben wij inmiddels de stichting Fortisclaim opgericht. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2015 de dagvaarding namens onze cliënten te kunnen uitbrengen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 15 december 2014

Vlaamse VFB raadt aansluiten bij stichting Fortis-effect af
De VFB raadt Belgische beleggers voorlopig af zich aan te sluiten bij de Stichting Fortis-effect. Er is teveel onduidelijkheid over de kosten die Fortis-effect bij deelnemers in rekening kan brengen. Ook bevatten de contracten die ter ondertekening aan deelnemers worden voorgelegd 'ernstige problemen'. Lees meer

De Standaard, gepubliceerd op 19 augustus 2014

Update Fortisclaim: gedupeerden melden zich massaal aan
Binnen een week zijn er meer dan 1.000 aanmeldingen binnengekomen. Naast het grote aantal aanmeldingen uit Nederland komt ongeveer 15% uit België, maar er zijn ook aanmeldingen uit Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. “Wij verklaren het grote aantal aanmeldingen in zo’n korte tijd aan onze unieke no-cure-no-pay-formule waarbij mensen vooraf geen kosten hoeven te betalen”, aldus Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. “Opvallend is het relatief grote aantal aandelen per gedupeerde van gemiddeld 1.100. In totaal zijn dat er nu al meer dan 1,1 miljoen.” ConsumentenClaim heeft Ageas inmiddels namens haar cliënten aansprakelijk gesteld.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 augustus 2014

ConsumentenClaim start massaclaim tegen Fortis
ConsumentenClaim biedt gedupeerde Fortis-beleggers de mogelijkheid om op basis van no cure no pay mee te doen aan een massaclaim tegen Ageas, de rechtsopvolger van Fortis. Directe aanleiding is de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 29 juli 2014. Daarin stelde de rechter vast dat het bestuur van Fortis beleggers heeft misleid. ConsumentenClaim biedt als enige partij beleggers de mogelijkheid om zonder betaling vooraf mee te doen aan de claim. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 1 augustus 2014