Juridische informatie

Op 16 juni 2017 is de voorgestelde compensatieregeling van Ageas, de VEB en een aantal claimstichtingen door het gerechtshof Amsterdam afgewezen. Volgens het hof is de regeling oneerlijk doordat een deel van de beleggers een hogere vergoeding krijgt dan anderen, terwijl zij dezelfde schade hebben geleden. Ook de hoge vergoedingen die de belangenorganisaties voor zichzelf hadden bedongen, worden als onredelijk bestempeld. Met deze uitspraak van het hof zijn alle belangrijke argumenten die door ConsumentenClaim namens een grote groep individuele beleggers naar voren waren gebracht, overgenomen.

Ageas kreeg tot 17 oktober 2017 om met een nieuwe schikking te komen, maar heeft om uitstel gevraagd.

Het volledige verweerschrift namens de aangesloten beleggers bij ConsumentenClaim vindt u hier: Verweerschrift Fortisclaim

Volgens het Nederlandse rechtssysteem kunnen ook aandeelhouders uit het buitenland zich aansluiten bij deze actie. Deelname is nog steeds mogelijk.