Juridische informatie

Op 14 maart 2016 heeft Ageas een schikking getroffen met de VEB en een aantal claimstichtingen. Deze partijen hebben een verzoekschrift ingediend bij het gerechtshof Amsterdam om de schikking algemeen verbindend te laten verklaren (een zogenaamde WCAM-procedure). Als dit doorgang vindt, geldt de schikking automatisch gelden voor alle aandeelhouders van Fortis. 

Volgens ConsumentenClaim is de schikking op twee punten onrechtvaardig:
  1. Aandeelhouders die worden vertegenwoordigd door de partijen bij de schikking krijgen een hogere vergoeding dan andere aandeelhouders, terwijl alle aandeelhouders dezelfde schade hebben geleden;
  2. De schade die met de schikking wordt vergoed, is veel lager dan de daadwerkelijke schade (gemiddeld wordt 5 keer minder dan de werkelijke schade). Dit is onderzocht en bevestigd door deskundigen van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen.

ConsumentenClaim voert om deze redenen verweer tegen de schikking namens de bij haar aangesloten aandeelhouders. Volgens het Nederlandse rechtssysteem kunnen ook aandeelhouders uit het buitenland zich aansluiten bij deze actie. Deelname is nog steeds mogelijk.

Het volledige verweerschrift namens de aangesloten beleggers bij ConsumentenClaim vindt u hier:
Verweerschrift Fortisclaim.
Op 24 maart 2017 vindt er een hoorzitting over de schikking plaats bij het hof Amsterdam. 

Logo_rechtspraak