Fortisclaim

In 2007 en 2008 kregen Fortis-beleggers te maken met grote koersdalingen. Deze koersdalingen waren voor een belangrijk deel te wijten aan wanbeleid en misleidende mededelingen van het Fortisbestuur. De rechter oordeelde dat rechtsopvolger Ageas aansprakelijk is voor de door beleggers geleden schade. Op 14 maart 2016 is er schikking tot stand gekomen om beleggers te compenseren. Met deze schikking krijgen beleggers slechts een fractie van hun koersverlies vergoed. Wij vinden de regeling volstrekt ontoereikend.

Slechte én oneerlijke regeling
Met de schikking is volgens Ageas een bedrag gemoeid van 1,2 miljard euro. Dat lijkt veel, maar de meeste beleggers krijgen slechts € 0,75 per aandeel vergoed aangevuld met een bedrag van maximaal € 200,-. De regeling is daarmee niet alleen slecht, maar ook oneerlijk. Zo krijgt een deel van de beleggers een hogere vergoeding dan anderen, terwijl de grondslag van hun vordering gelijk is. Meer informatie over de compensatieregeling vindt u hier.

Doe mee
Wij roepen alle gedupeerde Fortisbeleggers op om niet akkoord te gaan met de compensatieregeling en zich bij ons aan te sluiten. Wij vechten de huidige compensatieregeling aan en procederen verder voor een hogere schadevergoeding. Deelname is eenvoudig en kunt u volledig online regelen. ConsumentenClaim werkt op basis van no cure no pay. Aanmelden is gratis. Bij succes wordt onze fee uitsluitend berekend over het resultaat wat wij voor u behalen boven de compensatieregeling van 14 maart 2016. Het tarief bedraagt 25% inclusief btw. Als wij geen resultaat voor u behalen dan betaalt u niets.

nu.nl-logo             radar_logo